Vahvistamme suomalaisen koneenrakennusteollisuuden liiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistä kilpailukykyä.
 
Edistämme yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä ja teknologiansiirtoa.                                
 

Tavoitteena on uusien, innovatiivisten tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjen rakentaminen.